MDDr. Petra Zágorová
IČO: 47453974
DIČ: 2023885589
Obch. reg.: Okresný súd Žilina,Vložka číslo: 60464/L