7:00 - 7:30 Príprava ambulancie

12:30 - 13:00 Obed

Posledných 30 minút je vyhradených pre administratívu a sterilizáciu ambulancie.