Dôležité informácie pre pacientov

Zubná ambulancia má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou Union zdravotná poisťovňa, a. s. Termíny ošetrenia je potrebné dodržiavať a v prípade nemožnosti sa na daný termín dostaviť, Vás prosíme o telefonické zrušenie minimálne 1 deň vopred. V prípade nezrušenia a nedodržania termínu bude účtovaný poplatok 15€.

Bolestivé prípady prosíme aby sa dostavili, ak to okolnosti umožňujú, v dopoludňajších hodinách a to pre dostupnosť RTG vyšetrenia alebo možnosti inej odbornej konzultácie.

Nebolestivé prípady v zmysle vypadnutých výplní, zlomených zubov, poškodenia protetických prác prosíme buď o telefonické objednanie sa na presný termín alebo je možnosť sa dostaviť do 12,00 hodiny do ambulancie a pomedzi objednaných pacientov budú ošetrení v prípade iných nepredvídaných okolností. V popoludňajších hodinách nebolestivé prípady mimo poradia ošetrené nebudú kvôli plynulosti ošetrenia a dodržiavania ordinačných hodín.

Objednané termíny sa snažíme dodržiavať, nie vždy je to však možné, vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ktoré naša práca prináša. Neplánované extrakcie, ktoré bohužiaľ môžu trvať aj niekoľko desiatok minút, ošetrenia úzkostlivého klienta, ošetrenie detského pacienta a podobne. Preto Vám ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

Cenník výkonov je orientačný, sú vybrané len základné druhy ošetrenia. Kompletný cenník je voľne prístupný v našej ambulancii. Pred návštevou Vám odporúčame jeho prečítanie, konečná cena sa však môže meniť v závislosti od materiálov a času stráveného ošetrením. Aj v dutine ústnej platí, že ošetrujeme živý organizmus, nikto nie je rovnaký a ani baktérie nespôsobujú u každého rovnaké problémy a vývoj ochorenia.